Dodatki konstrukcyjne – podział i przyjęte wielkości

Dodatek konstrukcyjny jest to tzw. luz odzieżowy, który jest odpowiedni dla danego rodzaju odzieży. Wszystkie standardy konstrukcyjne są podane bez dodatków na szwy i podwinięcia. Z tego względu do krawędzi form odzieży należy uwzględnić dodatek na szwy i podwinięcia, w zależności od sposobu ich łączenia i wykańczania. Dodatki konstrukcyjne oznacza się skrótem “dk”. Poniżej przedstawiam […]